Interpon Home Page
Interpon Home Page

HLAVNÍ MENU

Vyberte produkt/sekci

Kontaktní informace

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Podvihovská 12/304
747 70 Opava 9 - Komárov
Česká republika

Tel.: +420 553 692 111, 123
Fax.: +420 553 692 455
E-mail: czech@interpon.com
 

Komplexní a inovativní vzdělávací program pro Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

Komplexní a inovativní vzdělávací program pro Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00180


Stručný popis projektu: Současný stav vzdělávání v rámci společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. je založen na komplexnosti systému řízení a rozvoje lidských zdrojů. Systém je založen jednak na školeních, které vyplývají ze zákonných povinností zaměstnavatele, tak také na občasné nabídce nadstandardního vzdělávání formou dodavatelských kurzů a seminářů, jejichž potřeba nejaktuálněji vyplývá z šetření mezi zaměstnanci.

Mezi hlavní cíle projektu patří nastavení dlouhodobého systému vzdělávání pracovníků společnosti, inovace stávajících vzdělávacích principů prostřednictvím vzdělávání interních školitelů a jejich následného zapojení do moderního interního vzdělávacího systému (přechod k evropskému přístupu k externím a interním zdrojů vzdělávání), tvorba funkčního a dlouhodobě efektivního systému hodnocení výsledků osobnostního a profesního růstu zaměstnanců a zvýšení udržitelnosti pracovních míst.

Tento regionální projekt je určen pro zaměstnance společnosti (zahrnující i specifické skupiny zaměstnanců mladších 25 let a starších 50 let), a to včetně interních školitelů a lektorů, které bude po jejich proškolení firma dále využívat pro vnitropodnikové vzdělávání. Projekt je tak inovativní ve smyslu změny přístupu k dalšímu školení zaměstnanců, zároveň i komplexní a udržitelný ve formě práce s interními lektory, resp. tvorby nových pracovních míst.

Cílů projektu bude dosaženo realizací navržených klíčových aktivit, zejména těch, které přímo obsahují konkrétní vzdělávací kurzy a aktivity. Velmi významnou bude i aktivita realizace a vyhodnocení interní evaluace vzdělávání za účelem tvorby podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance.

Všechny tyto plánované klíčové aktivity budou prováděny žadatelem projektu (přesněji jeho dále popsaným realizačním týmem) v době jeho fyzické realizace - tedy od prosince 2009 do listopadu 2011 včetně. Projekt bude tedy realizován po dobu 24 měsíců. Finanční podpora bude čerpána v režimu de minimis.


 


tisková verze Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk


Interpon