Interpon MR

alt

Interpon MR
je nová a vysoce inovační technologie, která umožňuje práškovým nátěrovým hmotám, obsahujícím hliníkové pigmenty, udržet si svůj kovový lesk a zůstat jasné po mnohem delší dobu. Zářivé metalické nátěry, pigmentované hliníkem, se u nábytku těší již dlouhou dobu velké popularitě. Přesto však jsou náchylné ke vzniku některých dobře známých problémů.

Jedním z nejčastějších je zhoršení kvality metalizovaného povrchu vlivem prostředí s výskytem zvýšených teplot v kombinaci s vysokou vlhkostí. Typickým důsledkem takovéhoto působení je ztráta zářivého lesku a nepříznivá změna zabarvení, které silně ztmavne a stane se tmavě šedým nebo černým. K překonání těchto problému je speciálně vytvořen nátěr Interpon MR.

Výhodu této nové aditivní technologie znázorňuje vedlejší vyobrazení. Metalizovaná deska byla upravena a podrobena zkoušce společně s nezměněným etalonem v komoře s kondenzující vlhkostí podle normy BS 3900-F2, která je obdobou normy DIN 50017-KK.

 


Tisk