Interpon Home Page
Interpon Home Page

HLAVNÍ MENU

Vyberte produkt/sekci

Kontaktní informace

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Podvihovská 12/304
747 70 Opava 9 - Komárov
Česká republika

Tel.: +420 553 692 111, 123
Fax.: +420 553 692 455
E-mail: czech@interpon.com
 

Bezpečnostní listy

Následující materiály jsou uloženy ve formátu PDF. K jejich prohlížení použijte prosím program Acrobat Reader společnosti Adobe.
 

Bezpečností listy - Česká verze

alt

PC 010 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 020 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 030 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 111 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 570 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 116 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 150 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 170 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 220 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 450 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 500 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 502 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 540 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 541 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 542 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 543 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 544 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 564 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 565 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 570 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 581 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 580 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

alt

PC 582 CZ
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

   
   
Bezpečností listy - Anglická verze

alt

PC010 EN
dle Přílohy II nařízení ES č. 1907/2006

   
   
   
   
Karty bezpečnostných údajov - Slovenská verzia

alt

PC010 SK
Karta bezpečnostných údajov vypracovaná podl´a Prílohy II nariadenia ES č.1907/2006

alt

PC020 SK
Karta bezpečnostných údajov vypracovaná podl´a Prílohy II nariadenia ES č.1907/2006

alt

PC030 SK
Karta bezpečnostných údajov vypracovaná podl´a Prílohy II nariadenia ES č.1907/2006

alt

PC111 SK
Karta bezpečnostných údajov vypracovaná podl´a Prílohy II nariadenia ES č.1907/2006

alt

PC116 SK
Karta bezpečnostných údajov vypracovaná podl´a Prílohy II nariadenia ES č.1907/2006

alt

PC150 SK
Karta bezpečnostných údajov vypracovaná podl´a Prílohy II nariadenia ES č.1907/2006

alt

PC170 SK
Karta bezpečnostných údajov vypracovaná podl´a Prílohy II nariadenia ES č.1907/2006

alt

PC 220 SK
Karta bezpečnostných údajov vypracovaná podl´a Prílohy II nariadenia ES č.1907/2006

alt

PC 401 SK
Karta bezpečnostných údajov vypracovaná podl´a Prílohy II nariadenia ES č.1907/2006

   
   
   
   
   
   
   

 


tisková verze Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk


Interpon