Interpon Home Page
Interpon Home Page

HLAVNÍ MENU

Vyberte produkt/sekci

Kontaktní informace

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Podvihovská 12/304
747 70 Opava 9 - Komárov
Česká republika

Tel.: +420 553 692 111, 123
Fax.: +420 553 692 455
E-mail: czech@interpon.com
 

Automobilový průmysl

alt

Práškové barvy spolu s barvami mokrými a elektrolytickými patří  do ucelené nabídky produktů  určených pro automobilový  průmysl. Tyto produkty jsou certifikovány dle OEM specifikací a splňují vysoké nároky na vzhled a na fyzikálně – chemické  vlastnosti automobilových dílů vnějších, vnitřních, karoserií, hliníkových či ocelových autokol.

ZKUŠENOST, ZNALOST A POROZUMĚNÍ

Moderní automobil obsahuje 5000 až 7000 součástek. Většina z nich je nějakým způsobem ošetřena lakem nebo nátěrem. Nátěry v automobilovém průmyslu se nepoužívají jenom pro splnění  požadavků na estetický vzhled, ale také pro získání funkčních vlastností a jejich zachování. Proto se spolehlivost stává hlavním kritériem výběru nátěrových hmot a jejich dodavatele.

Firma Akzo Nobel má obšírné znalosti o nátěrových hmotách získané dlouholetou zkušeností, a proto může nabídnout koncovým uživatelům nejvhodnější systémy. Pro splnění nejnáročnějších technických požadavků na automobilové součásti lze spojit práškové nátěrové hmoty s tekutými barvami.

SLUŽBA AUTOMOBILOVÉMU PRŮMYSLU

Struktura naší společnosti umožňuje splňovat požadavky našich zákazníků z řad výrobců automobilů ve všech koutech světa. Hlavní sídlo našich služeb pro oblast automobilového průmyslu je v Detroitu (USA). V každé oblasti světa však máme schopné prodejní a techické manažery. Naše produkty se používají ve  všech fázích procesu výroby osobních a nákladních automobilů. S OEM výrobci spolupracujeme na trendech v oblasti barevnosti, s inženýry na technických problémech a v neposlední řadě s největšími automobilovými výrobci na snížování nákladů.

TECHNICKÝ SERVIS A PODPORA

Naše výrobní závody a laboratoře se nacházejí v blízkosti  zákazníků a jejich technický a servisní personál je kdykoliv  k dispozici, aby poskytl jak kvalifikované poradenství, tak pomoc při řešení problémů. Úzká spolupráce mezi našimi výrobními, vývojovými a prodejními týmy umožňuje stálou podporu, kterou automobilový průmysl očekává. K tomu patří běžná problematika každodenního provozu, ale také společný vývoj nových technologií a aplikací. Naši odborníci jsou neustále připraveni zákazníkům pomoci a rozšířit v dané sféře jejich vědomosti. Výsledkem úzké spolupráce našich expertů se zákazníky je postupné uskutečňovaní společných cílů.

GLOBÁLNÍ ODDANOST ZÁKAZNÍKŮM

Jak se dá očekávat od firmy naší velikosti a zkušeností, víme, že musíme zákazníka trvale stavět na první místo. Usilujeme  o uspokojování potřeb všech zákazníků. Od světových automobilek po výrobce specializovaných součástí až po komerční práškové lakovny. Věci znalý technický personál rozumí náročným požadavkům automobilového průmyslu na nátěrové hmoty. Výsledkem jsou  vynikající výrobky za přijatelnou cenu. Naši odborníci poskytují  zákazníkům přímou technickou podporu. A to vše s jediným cílem - plně uspokojit nároky zákazníků.

VNĚJŠÍ ČÁSTI A KAROSERIE

Pro vzhled vnějších částí a karoserie vozu je naprosto nezbytné, aby kvalita laku byla vynikající. Odolnost vůči povětrnostním podmínkám a korozi musí být na nejvyšší možné úrovni tak, aby bylo dosaženo dlouhodobé funkční ochrany. U součástí, jako jsou kryty sloupků, střešní žlábky, okenní rámy a ramena stěračů, dávají návrháři v současné době přednost  metalizovaným a černým lakům. Přednostně se používají nátěrové systémy splňující náročné povětrnostní a technické podmínky. Jedná se především o systémy na bázi polyesterových a akrylových pryskyřic. V níže uvedené tabulce jsou příklady nátěrů a laků firmy AkzoNobel používané v automobilovém průmyslu.

INTERIÉR VOZU A DOPLŇKY

Vzhled povrchu interiéru má zásadní vliv na dojem potenciálního kupce. Ozdobné pásky, dveřní rukojeti, pedály a všechny ostatní viditelné části vyžadují vysokou kvalitu povrchové úpravy, jakož i funkční vlastnosti, které zajišťují odolnost vůči každodennímu opotřebení. V této oblasti převažují laky a nátěry založené na polyesterové bázi nebo s menším použitím polyuretanů a akrylátů. Tyto systémy poskytují dlouhotrvající ochranu, která uspokojí každého majitele vozu. Práškové nátěrové hmoty nabízejí nové možnosti ve vzhledu a vlastnostech vnitřních prvků automobilu, které pak vytváří harmonický celek se zbytkem interiéru. Použití Interpon Autobody na rukojeti ruční brzdy a příčném stabilizátoru je pouze jedním z příkladů součástí, opatřených práškovou nátěrovou hmotou a splňujících vysoké nároky.

PODVOZEK A MOTOROVÝ PROSTOR

Většina součástí automobilu není vidět, ale jejich funkce je životně důležitá. V případě součástí klimatizace, brzdového systému a rozvodu paliva stojí funkčnost a spolehlivost na nejvyšším stupni. Proto jsou pro součásti podvozku a motorového prostoru preferovány práškové epoxidové nebo epoxy-polyesterové nátěrové hmoty. Kromě vynikající odolnosti vůči korozi se vyznačují vynikající odolností proti působení olejů, paliva a čisticích prostředků. Práškové nátěrové hmoty Akzo Nobel, vyvinuté podle specifických požadavků, mohou ještě více zvýšit dlouhodobou ochranu mechanicky a tepelně namáhaných součástí, jako jsou pružiny a sací potrubí.

KAROSERIE

Nátěrové hmoty pro karoserii kladou enormní požadavky na vzhled a provedení. Správný rozliv a tloušťka filmu práškového nátěru zaručují dokonalý vzhled povchové úpravy. Kromě toho musí základní práškové nátěry splňovat vysoké nároky na ochranu proti korozi a odolnost vůči nárazu kamenných odštěpků. Pro tyto účely jsou nejvhodnější nátěrové hmoty založené na bázi epoxidů a polyesterů. Konečná povrchová úprava musí odolávat poškrábání, působení ultrafialových paprsků i chemických látek. Nejvhodnějšími nátěrovými hmotami pro tento účel jsou akrylové práškové nátěrové  hmoty s GMA.

KOLA

Kola jsou nejlepším příkladem vysokých nároků kladených na vzhled a funkčnost ochrany povrchu. Ke splnění těchto požadavků, je nutné, a to zvláště u ozdobných kol, použít vícevrstvé systémy. Vhodný základní nátěr poskytuje ochranu proti korozi, umožňuje odplynění výrobku ze slitiny a zajistí hladký základní povrch pro následné nátěrové vrstvy. Je také možné ho obrábět. Pro tyto účely se ideálně hodí práškové nátěrové hmoty na bázi epoxidů nebo směsi epoxidů a polyesterů. Následná povrchová úprava tekutými nebo práškovými metalickými barvami a vytvrzování při nižších nebo vyšších teplotách dodává povrchu výrobku požadovaný vzhled. Finální ochrany se docílí posledním nátěrem čirou práškovou akrylovou vrstvou s GMA. Firma Akzo Nobel dodává tyto komplexní systémy výrobcům ozdobných litých kol a jako volitelné nátěrové hmoty pro výrobce ocelových kol.

TECHNOLOGIE INTERPON

Naším posláním je uspokojovat potřeby zákazníků rychleji, lépe a výrazněji než naši konkurenti. Pozornost soustřeďujeme na klíčové potřeby našich zákazníků a převádíme tyto požadavky do technologie a výroby. Úspěšný výzkum v těchto klíčových oblastech a jeho poznatky je pak možné přeměnit v určité konkrétní produkty, které mohou zákazníci použít ke zefektivnění svých vlastních výrobních procesů a docílení požadovaných provozních výkonů. Za pojmem Interpon se skrývá naše síla v oblasti polymerové technologie  a vědeckých poznatků o korozi a povrchových úpravách. Inovační technologie výrobních procesů doplňuje komplex jedinečných vlastností, které práškové nátěrové hmoty Interpon odlišují od výrobků našich konkurentů.
 

alt

Informační materiál k práškovým nátěrovým hmotám vhodným pro automobilový průmysl
formát PDF, česky
   

 


tisková verze Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk


Interpon